Hírek, események

Elektronikus ügyintézés Önkormányzati Hivatali Portál – ELÜGY

Elektronikus ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál – ELÜGY

Az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY) természetes és jogi személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget.

A Portál elérhető a következő linken: https://ohp.asp.lgov.hu.

Az elektronikus ügyintézés elektronikus azonosításhoz (ügyfélkapu, cégkapu) kötött!!

Teljes dokumentum letöltése itt.


Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szilágy Községi Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

A  Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. december 31-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

A Településképi Arculati Kézikönyv egy általános, építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek és jelenlegi adottságainak, illetve a településfejlesztési elképzeléseinek, korábban elkészített stratégiai dokumentumainak figyelembevételével.

A TAK elkészítésének folyamata során 2 lakossági fórumra kerül sor:

Az előzetes tájékoztatás 2017. augusztus 24-én 19 órakor nyilvános közmeghallgatáson, lakossági fórum keretében történt a Szilágyi Művelődési Házban.

A záró lakossági fórumra a 2017. december 15-én 16 órakor a Szilágyi Művelődési Házban tartandó Közmeghallgatással egybekötve kerül sor.


Teljes kézikönyv megnyitása