7664 Szilágy, Pécsváradi u. 2.
+36 30 467 4961
elugy

Üdvözli Önt

SZILÁGY
KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

 

Hírek, események


Önkormányzati választás 2024

 

Eredmények

 

 

Hirdetmények

 

 

Határozatok

 

 

 

Ebregisztrációs nyilatkozat 2024

letöltés
___________________________________________________________________________

sajtokozlemeny

 

Szilágy meghívó

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 

ontozo

2 2

1jpg

Képernyőfelvétel 259

Projekttábla honlapra

Egyedi szennyvízkezelés Szilágyon 

szilagy

Szilágy község Helyi Esélyegyenlőségi Programja

 

pr tábla honlapra

TÁJÉKOZTATÁS barnakőszén 2

jarda

Szilágy

Kozteruleti jatszoter fejlesztese

temeto

kozterulet karbantarto eszkozok


FALUNAP – 2019 

falunap


falunap2

Szeretettel várunk a volt Szilágyi lakosokat is, részvételi szándékukat kérjük,
hogy jelezzék a 06-30-467-7316-os telefonszámon, Papp Ferencné polgármesternél.

 


Szavazókörök kialakítása

Szavazókörök kialakítása Szilágyon, (letöltés)

Határozat a 2019. évi helyi önkormányzati  választáson megválasztható képviselők számáról (letöltés)

 


Kereskedelmi nyilvántartás adattábla

 Táblázat megtekintése

 


Szilágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
A településkép helyi védelméről szóló
6/2018.(VIII.23.) önkormányzati rendelete

Szilágy községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 43/A. §-ban biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az illetékes nemzeti park igazgatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (VII. 13.) számú önkormányzati rendeletben felsorolt partnerek véleményének kikérésével Szilágy község a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggően a településkép védelméről a következőket rendeli el:

Teljes dokumentum letöltés és nyomtatása itt


Elektronikus ügyintézés Önkormányzati Hivatali Portál – ELÜGY

Elektronikus ügyintézés

Önkormányzati Hivatali Portál – ELÜGY

Az Önkormányzati Hivatali Portál (ELÜGY) természetes és jogi személyek számára biztosít elektronikus ügyintézési lehetőséget.

A Portál elérhető a következő linken: https://ohp.asp.lgov.hu.

Az elektronikus ügyintézés elektronikus azonosításhoz (ügyfélkapu, cégkapu) kötött!!

Teljes dokumentum letöltése itt.


Arculati kézikönyv

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Szilágy Községi Önkormányzat megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

A  Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – 2017. december 31-ig településképi rendeletbe kell foglalnia a településképre vonatkozó előírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozására településképi arculati kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

A Településképi Arculati Kézikönyv egy általános, építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek és jelenlegi adottságainak, illetve a településfejlesztési elképzeléseinek, korábban elkészített stratégiai dokumentumainak figyelembevételével.

A TAK elkészítésének folyamata során 2 lakossági fórumra kerül sor:

Az előzetes tájékoztatás 2017. augusztus 24-én 19 órakor nyilvános közmeghallgatáson, lakossági fórum keretében történt a Szilágyi Művelődési Házban.

A záró lakossági fórumra a 2017. december 15-én 16 órakor a Szilágyi Művelődési Házban tartandó Közmeghallgatással egybekötve kerül sor.

Teljes kézikönyv megnyitása


Minden jog fenntartva © Szilágy Község Önkormányzat.